ISUBU BÖCEK OKULU ile dünya için büyük önem taşıyan böcekler, özellikle okul öncesi ve sonrasındaki eğitim dönemlerinde öğrencilerde merak duygusunun teşvik edilmesinde ve bilimle tanışmalarında büyük rol oynamaktadır. Bu program sayesinde böcekler hakkında farkındalık yaratılarak, öğrencilerde ekoloji bilincini geliştirmek ve bilimsel çalışmaya özendirmek amaçlanmaktadır.

Programın Temel Amaçları:

1. Öğrencilerin böcekler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

2. Böcek-insan ilişkileri konusunda bilgiler vermek

3. Böceklerin sıra dışı yaşantılarını gözlemleme ve yorumlama konusunda bilimsel bir alt yapı oluşturmak

4. Böcekler hakkındaki ön yargıların, oluşmuş tiksinti ve korkunun giderilmesini sağlamak

5. Böceklerin besin zincirindeki yerlerini öğretmek ve ekoloji bilincinin gelişmesini sağlamak

6. Öğrencilerde böcekler konusundaki elde edilecek farkındalığın günlük yaşamda uygulamaya sokularak ekolojik dengede yaşanan problemlere karşı duyarlılığın arttırılmasını sağlamak

 

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ

Ülkemizde ve Dünya’da Okul öncesi ve İlköğretim eğitim materyalleri incelendiğinde, toplumun farklı kesimlerinden insanın bir araya gelerek oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının ve geniş kitlelere hitap eden spor takımlarının isimlendirilmesinde, aile için eğitim sürecinde özellikle çalışkanlık üzerine verilen örneklerde yoğunlukla böceklerden esinlenildiği ve yaşantımızın önemli bir parçası haline geldikleri gözlenmektedir. Bu nedenle programın hedef kitlesi, Okul öncesi ve İlköğretim öğrencileri ağırlıklı olmak üzere toplumun hemen her kesimi ve her türlü eğitim seviyesine ait böcek meraklıları olarak belirlenmiştir.