Koordinatör

Prof. Dr. Ozan DEMİRÖZER Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı


Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. İsmail ŞEN Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomedikal

Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Mustafa AVCI Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve

Koruma Anabilim Dalı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Remziye EKİCİ ÇİLKİN Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği

Anabilim Dalı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi  Asiye UZUN Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı